Τι είναι αυτό που μιλάει μέσα σ’ ένα παιδί με νοητική υστέρηση όταν έρθει σε επαφή με ένα ζώο; Ποιός είναι ο σύνδεσμος που δημιουργείται από τα πρώτα δευτερόλεπτα της επαφής και πώς καθιερώνεται σχεδόν αμέσως ένα πρώτο επίπεδο επικοινωνίας; Αυτά και άλλα ερωτήματα σαν αυτά, θα μπορούσαν να απαντηθούν χρησιμοποιώντας απλές λέξεις οι οποίες όμως δεν φτάνουν για να περιγράψουν αυτό τον δεσμό , το συναίσθημα και τη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα σε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να εκφράσει αυτά που αισθάνεται και σκέφτεται. Τα παιδιά εκφράζονται με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο που όμως δεν είναι κατανοητός από τους λεγόμενους φυσιολογικούς ανθρώπους και σ ένα ζώο που δεν χρειάζεται την ομιλία για να εκφραστεί η επικοινωνία είναι άμεση.

Στο χώρο του εκπαιδευτηρίου σκύλων της Εστίας υπό την επίβλεψη του Παύλου Χαραλάμπους από το 1987 και εντεύθεν λαμβάνει χώραν ένα πρόγραμμα με την επωνυμία <θεραπεία με τη βοήθεια ζώων> (Animal Assisted Therapy).Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος το οποίο έχει μέχρι σήμερα να επιδείξει εκατοντάδες μικρές ιστορίες υπέρβασης, πρωταγωνιστούν άνθρωποι που στερούνται της ικανότητας επικοινωνίας σε αλληλεπίδραση με τετράποδες ήρωες της καθημερινότητας, όπως είναι οι σκύλοι και τα άλογα.

Η γέφυρα επικοινωνίας είναι αμφίδρομη και τα αποτελέσματα χειροπιαστά και θεαματικά, αφού το πρόγραμμα ενσωματώνεται με τις έννοιες του παιχνιδιού, της ομαδοποίησης και του συγχρονισμού, προσφέροντας έτσι στο παιδί τη δυνατότητα να εμβολιάσει τον εαυτό του με αυτοπεποίθηση αναπτύσσοντας πολύ και σε μικρό χρονικό διάστημα το αίσθημα της πρωτοβουλίας και της επικοινωνίας.

Η ισορροπία την οποία αποκτούν κατά την ίππευση αλλάζει την στάση του σώματος, ενδυναμώνει τους μυς των ποδιών και τους ραχιαίους με αποτέλεσμα την καλύτερη στάση του σώματος κατά το περπάτημα των παιδιών. Η βόλτα με ένα άλογο και το παιχνίδι με μια μπάλα ταυτόχρονα, οι μικρές θεατρικές σκηνές που δημιουργούνται από τους παιδαγωγούς , ενθουσιάζουν τα παιδιά, και το χαμόγελο τους γίνεται τόσο μεγάλο που γεμίζει τις ψυχές όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Μέσα στο πρόγραμμα «Θεραπεία με τη βοήθεια των ζώων» εμπεριέχονται και άλλα στοιχεία που συμπληρώνουν με την απλότητα τους τη μεγαλύτερη εικόνα που είναι η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον το οποίο ενυπάρχει στην ΕΣΤΙΑ και η αλληλεπίδραση με αυτά τα ζώα που εκπαιδεύονται καθημερινά για τον σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται και η δυνατότητα στο παιδί να εκπαιδεύσει έναν σκύλο, με απλές και κατανοητές εντολές ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία εκπαίδευσης του σκύλου να ενδυναμωθεί στο παιδί το χαρακτηριστικό της συγκέντρωσης και το συναίσθημα της αυτοκυριαρχίας.
Τα στάδια του προγράμματος

3Το πρόγραμμα θεραπεία με τη βοήθεια ζώων αποτελεί τον πυρήνα του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΟΑΑΖ (Κυπριακός Οργανισμός Αλληλεπίδρασης Ανθρώπων –Ζώων ) ενός οργανισμού που αριθμεί 15 χρόνια παρουσίας και του οποίου σκοπός μεταξύ άλλων είναι η μελέτη και προώθηση εκπαιδευτικών και πρακτικών εφαρμογών στον τομέα της επικοινωνίας των ανθρώπων με τα ζώα .

Η γέφυρα μεταξύ του ΚΟΑΑΖ και της διάδρασης που λαμβάνει χώραν στο χώρο της Εστίας μεταξύ των παιδιών με νοητική υστέρηση αφενός και των ζώων αφετέρου είναι χωρίς υπερβολή μία γέφυρα ζωής εφόσον δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα ανακάλυψης ενός ολόκληρου κόσμου και επαφής τους με τα ζώα.
Τόσο τα παιδιά όσο και σε μεγαλύτερη σε ηλικία άνθρωποι που αντιμετωπίζουν την ζωή με τις δικές τους ιδιαιτερότητες και ταλέντα μπορούν στον χώρο εκπαίδευσης της Εστίας υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη του Παύλου να περάσουν αρκετές εποικοδομητικές ώρες εκπαίδευσης και χαλάρωσης ανακαλύπτοντας τις αρχές της ομαδοποίησης και της κοινωνικοποίησης που προσφέρει η σύνδεση των ανθρώπων με τα ζώα.