Θεραπεία με τη βοήθεια των ζώων (Hippotherapy)

  1. Αρχική
  2. Φωτογραφίες
  3. Θεραπεία με τη βοήθεια των ζώων (Hippotherapy)

Μια καινούργια κατασκευή για την υποβοήθηση και την ασφάλειαν των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Ναός Ολυμπίου Διός
Στατική Τοξοβολία