Εφιππη Τοξοβολια – Εκπαίδευση Μαθητών
Θεραπεία με τη βοήθεια των ζώων (Hippotherapy)